Bogen: Stedets gårsdag er nuet

الكتاب: أمس المكان الآن

Adonis

Beskrivelse
Detaljer

Bogen – stedets gårsdag er nuet er en lyrisk fortælling om det arabiske folks historie efter profetens Muhammeds død. Vi genoplever her Damaskus storhedstid og mongolernes erobring af Bagdad i det 12. århundrede.

Bag dette værk står en af de største nulevende arabiske digtere, ADONIS, som i bogens beretning iklæder sig skikkelsen af en anden stor arabisk digter, al-Mutanabbi (915-965 e.Kr.) og lader læseren følge skildringerne gennem dennes øjne. Bogen belyser tiden efter Muhammed med splittelsen af det muslimske folk og den påfølgende gruppering af sunier, shiiter, khawarijer og mutazilitere. Den beskriver hvordan kaliffer og fyrster, i islams navn, udøvede undertrykkelse i det rige, som på sit højdepunkt strakte sig fra Kina til Spanien. Gennem sit poetiske billedsprog søger forfatteren at spejle den arabiske kulturarv i nutiden og drager dermed paralleller mellem flere epoker i dette folks historie.

Den syrisk-libanesiske digter ADONIS er uden sammenligning arabisk litteraturs største samtidsforfatter. Han er kendt for i sin poesi at sprænge rammerne for den traditionelle arabiske fortælleform. I kraft af hans kombination af det klassiske med moderne, ukonventionelle vendinger er han en fornyer af den arabiske tradition. I 2007 modtog han den prestigefulde Bjørnsonprisen i Norge. Hans navn nævnes ofte som favoritkanditat til Nobelprisen i litteratur.


Tekst

Underskoven

Oversætter

Salim Abdali

Genre

Poesi

Relaterede bøger

Om forfatteren